image description
Brielle. Voor elkaar.

Voorwaarden

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke- en rechtspersonen die als ondernemer in Brielle feitelijk gevestigd en werkzaam zijn of in Brielle wonen en als zodanig in een openbaar register ingeschreven (zie artikel 4 lid 1 van de statuten