image description
Brielle. Voor elkaar.

Bestuurlijke stukken

Bijzondere ledenvergadering 30-09-2019

agenda-Jaarvergadering-OVB-B2B-2019-2e-vergadering.pdf

Stemmingsformulier-OVb-30-september-2.pdf

Stukken 2019:

Balans-2018-OVBB2B-def2.pdf

Machtigingsformulier3.pdf

Begroting-2019-OVBB2B-webversie2.pdf

Verslag-jaarvergadering-OVB-B2B-9-april-2.pdf

Stukken 2018:

Agenda-Jaarvergadering-OVB-B2B-2018.pdf

Balans-31-12-2017.pdf

Begroting-2018-OVBB2B-webversie.pdf

Exploitatieoverzicht-2017.pdf

OVBB2B-Getekende-kascontroleverklaring-d.d.-2-2-18-boekjaar-2017.pdf

 

Stukken 2017:

Agenda-Jaarvergadering-OVB-B2B.pdf

Verslag-Jaarvergadering-OVB-B2B-14-maart-2016.pdf

Verslag-Jaarvergadering-OVB-B2B-6-april-2016.pdf

Balans-31-december-2016-def-webversie.pdf

Begroting-2017-OVBB2B-webversie.pdf

Exploitatieoverzicht-2016-def-webversie.pdf

OVBB2B-Getekende-kascontroleverklaring-boekjaar-2016.pd

 

 

Stukken 2015:

Exploitatieoverzicht-2014-OVBB2B-def-website.pdf

Begroting-2015-OVBB2B-def-website.pdf

Balans-2014-OVBB2B-def-website2.pdf

Volmacht-ALV15.pdf

 kascontroleverklaring14-2.pdf

Verslag-ALV-OVB-B2B-11022014.pdf

 

Stukken2014:

OVBB2B-exploitatie-2013-website2.pdf

Verslag-ALV-OVB-B2B-13022013.pdf

Jaarverslag-secretaris-2013.RJH02022014

OVBB2B-begroting-2014-website.pdf

OVBB2B-balans-31-12-13-website.pdf

Stukken2013:

assets/Verslag-algemene-ledenvergadering-OVB-130320120001.pdf

assets/Uploads/ALV-13/Agenda-ledenvergadering-OVB.130220130001.pdf

assets/Uploads/ALV-13/Begroting-OVB-20130001.pdf

assets/Uploads/ALV-13/Exploitatieoverzicht-OVB-20120001.pdf

assets/Uploads/ALV-13/Volmacht-ledenvergadering-OVB.130220130001.pdf

Stukken2012:

Agenda

Verslag secretaris

Balans en exploitatieoverzicht 2011

Notulen algemene ledenvergadering van 15 december 2011

Volmacht ALV 2012

Notulen algemene ledenvergadering van 22 november 2011