image description
Brielle. Voor elkaar.

Minder fossiele energie gebruiken? De gemeente Brielle helpt!

De gemeente Brielle heeft samen met Stichting Stimular een helpdesk ingericht waar u kosteloos terecht kunt voor onafhankelijk advies over klimaatneutraal ondernemen. De helpdesk is uw sparringpartner bij vraagstukken en dilemma’s in uw bedrijf rondom klimaatneutraal ondernemen. U kunt bij de helpdesk terecht voor:

  • Gesprek over haalbaarheid en te maken keuzes op het gebied van energiebesparing en duurzame energie 
  • Doorrekenen businesscase van een maatregel
  • Hulp bij opvragen en/of beoordelen van offertes voor duurzame maatregelen
  • In beeld brengen en aanvragen van subsidies voor maatregelen.

 

Zonnepanelensubsidie voor grootverbruikers: meld u snel

Wilt u meer dan 60 zonnepanelen op uw bedrijfsdak plaatsen? En heeft u een grootverbruikaansluiting (meer dan 3 * 80A)? Dan komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie. Met deze subsidie ontvangt u 15 jaar lang een bijdrage voor alle zelf opgewekte elektriciteit, terwijl u de investering binnen 10 jaar al heeft terugverdiend. De regeling opent weer op 15 maart 2018 en daarna nog eens in het najaar. Wilt u een aanvraag doen bij de openstelling van 15 maart? Neem dan uiterlijk 20 februari contact op, zodat de aanvraag op tijd kan worden voorbereid.

Voor kleinverbruikers zijn er andere subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen, informeer naar de mogelijkheden bij Stimular.

 

Schakel de helpdesk in

Kunt u hulp gebruik gebruiken bij het realiseren van energiebesparende maatregelen of opwekken van duurzame energie? Neem dan contact op met Stefan Romijn van Stichting Stimular via 010-238 28 27 of e-mail s.romijn@stimular.nl