image description
Brielle. Voor elkaar.

Het forfaitair rendement 2018 is bekend

Het forfaitair rendement 2018 is bekend. De uitkomst is gebaseerd op de in 2016 gerealiseerde rendementen. De rendementen zijn in 2018 voor sparen 1,30% (in 2017: 1,63%) en voor beleggen 5,38% (in 2017: 5,39%). De raming voor 2019 is 0,89%, respectievelijk 5,33%. De Tweede Kamer zal voortaan jaarlijks in het voorjaar worden geïnformeerd over de bijstelling voor het volgende belastingjaar.