image description
Brielle. Voor elkaar.

Pensioenregeling ZZP’ers

 

  • U kunt als ZZP’er vrijwillig in- en uitstappen;
  • u bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt;
  • omdat het inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen;
  • de uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang;
  • bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit het pensioen eerder opnemen. U betaalt geen revisierente;
  • indien u een beroep doet op een bijstandsuitkering dan telt het pensioen dat u vrijwillig heeft opgebouwd, niet (meer) mee als vermogen;
  • indien u een ex- werknemer bent die na ontslag zzp’er is geworden, dan heeft u straks 9 maanden de tijd om te beslissen of u de    pensioenopbouw bij het pensioenfonds vrijwillig voortzet.

Een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk voert de pensioenregeling uit