image description
Brielle. Voor elkaar.

Welkom!

OVB Business 2 Business

 

OVB staat voor De Ondernemers Vereniging Brielle

De Ondernemers Vereniging Brielle richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in de gemeente Brielle of van wie de directeur c.q. eigenaar in de gemeente Brielle woont. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om kennis op te doen om uw onderneming 'Up to date' te houden door op de hoogte te worden gebracht  van de laatste ontwikkelingen die voor een ondernemer relevant zijn. De OVB Business to Business geeft u ook de gelegenheid uw eigen onderneming bij andere leden te presenteren. Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en regelmatig worden themabijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten worden besloten met een gezamenlijk diner of een informele ‘borrel’. Een aantal van onze bijeenkomsten hebben vooral een ontspannend karakter. Denkt u dan vooral aan De 'Kerstborrel', 'Nieuwjaarsreceptie' of een sportief evenement in de zomermaanden.

Lees meer »

Nieuws

  • Nota inzake wijziging wetsvoorstel Wet Invoering Beschikking geen loonheffing

    VAR.pdf

    Lees meer
  • Verbeterde werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015

    De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 op een aantal punten verbeterd ten opzichte van de huidige regeling, zodat de administratieve lasten voor u als werkgever worden teruggedrongen en de uitvoerbaarheid van de WKR wordt verbeterd.

    Lees meer

Leden

previous next