image description
Brielle. Voor elkaar.

Welkom!

OVB Business 2 Business

 

OVB staat voor De Ondernemers Vereniging Brielle

De Ondernemers Vereniging Brielle richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in de gemeente Brielle of van wie de directeur c.q. eigenaar in de gemeente Brielle woont. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen. Daarnaast wordt u de mogelijkheid geboden om kennis op te doen om uw onderneming 'Up to date' te houden door op de hoogte te worden gebracht  van de laatste ontwikkelingen die voor een ondernemer relevant zijn. De OVB Business to Business geeft u ook de gelegenheid uw eigen onderneming bij andere leden te presenteren. Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en regelmatig worden themabijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten worden besloten met een gezamenlijk diner of een informele ‘borrel’. Een aantal van onze bijeenkomsten hebben vooral een ontspannend karakter. Denkt u dan vooral aan De 'Kerstborrel', 'Nieuwjaarsreceptie' of een sportief evenement in de zomermaanden.

Lees meer »

Nieuws

 • Rob Breen ontvangt Erepenning van Gemeente Brielle

  De reden dat hij is voorgedragen voor de Erepenning, is dat hij zich in zijn 20 jaar durende voorzitterschap tot 2017 van de Ondernemersvereniging Brielle Business 2 Business enorm heeft ingespannen om de ondernemers in de gemeente te verenigen en de gezamenlijke belangen van hen te behartigen.

  Lees meer
 • Ondernemersprijs Brielle

  Ondernemersprijs gemeente Brielle

  Deze prijs is voor een gedreven ondernemer, die kwalitatief ondernemerschap toont, kansen ziet en benut, innovatief is, een positieve bijdrage levert en Gemeente Brielle op de kaart zet.

  De jury, bestaande uit de wethouder economie, een bestuurslid van de Brielse Belangenvereniging en een bestuurslid van de Ondernemersvereniging Brielle business to business, zoekt

  de ondernemer die zich in 2018 heeft weten te onderscheiden, een echte uitblinker.

  Lees meer

Leden

previous next